Teus Visser begon zich op 25 jarige leeftijd te interesseren voor de stoomtechniek omdat een eerder gebouwd model van de stoomsleper Noordzee beter tot zijn recht zou komen als het met behulp van afstandbesturing echt op stoom zou kunnen varen. In de dertiger jaren van de vorige eeuw bouwde zijn vader, Dhr. J Visser, reeds een model van een rivier stoomsleepboot die wel op stoom voer maar niet bestuurd kon worden omdat er in die tijd nog geen radiobesturing was. Het werd hem dus wel met de paplepel ingegoten.
Na zijn werktuigbouwkundige opleiding, resp. LTS, MTS en HTS werkte hij bij de firma IHC HOLLAND en kwam daar in aanraking met de daar gebouwde stoomslepers van weleer. Hij werkte vele jaren in de ontwikkelings-afdeling van dit bedrijf waar hij zich voornamelijk bezig hield met de tribologie, het vakgebied waar alles draait om smering, wrijving en slijtage. Vooral lagers en afdichtingen hielden hem lang bezig, zowel technisch als commercieel, en binnen dit vakgebied verkreeg hij vele octrooien.

Boeken van Teus Visser