Joop Cornelissen (Utrecht, 1931) heeft vele jaren gedoceerd aan de Hogeschool Zeeland te Vlissingen (nu HZ University of Applied Sciences), waaronder in de vakken elektriciteitsvoorziening, elektrische machines en regeltechniek.
Ook na zijn pensionering is hij de ontwikkelingen blijven volgen, wat onder andere heeft geresulteerd in de forse eigen uitgave “Regeling van synchrone generatoren” waarin de vele aspecten van de generator ‘als spin in het net’ nauwgezet worden behandeld en met simulaties geillustreerd. Met zijn onderwijservaring en specifieke kennis is Joop Cornelissen aangewezen om inzicht te geven in het zo belangrijke systeem van de elektriciteitsvoorziening in Nederland en Europa.

Boeken van Joop Cornelissen