Atte Roskam ontwikkelt trainingen en opleidingen in opdracht van (onderwijs-)instellingen en bedrijven in de automotive sector. Hij is op afroep beschikbaar als praktijkdocent bij onderwijsleerbedrijven en scholen voor VMBO en MBO. Tevens is hij bestuurslid van de Vereniging van Educatieve Auteurs en lid van de Vereniging van Automobieltechnici ATC.
In de loop der jaren is door Atte een aantal vakboeken samengesteld en leermethodes ontwikkeld op voertuigtechnisch gebied. Deze zijn bestemd voor het VMBO, MBO en HBO. Ook heeft deze auteur door de jaren heen een groot aantal publicaties op zijn naam gezet die hun plaats vonden in de automotive (vak-)bladen.
Het handwerk van automonteur oefent hij nog steeds uit bij het onderhouden, repareren en stellen van diagnoses aan voertuigen. Daarnaast bij de racepreparatie van diverse wedstrijdauto’s. Ook vervult Atte Roskam een aantal functies binnen de autosport, zoals de technische begeleiding van raceklassen en het verrichten van veiligheids- en reglementskeuringen van competitieauto’s (www.atteroskam.nl).